На около 1,5 км източно от крепостта „Ряховец", през 1965 г., при: изкопни работи, са разкрити гробове от средновековен некропол. Това наложило провеждането на спасителни разкопки от специалисти от Окръжния исторически музей - В. Търново. При гробовете са открити много гривни от стъклена паста, медни вити гривни, маниста от огърлица и др. Находките свидетелствуват за богати погребения. За съжаление само за 6 от тях е отбелязано местонамирането им по гробовете.

Липсата на повече и сигурни данни ни затрудняват да определян дали въпросният некропол принадлежи на крепостта Ряховец и нейните подградия или на някое друго средновековно селище. Сравнително голямата му отдалеченост от крепостта дава основание да допуснем, че е принадлежал на друго селище, разположено върху хълма източно от Ряховец. В настоящата таблица представяме находките от разкопките, както и някои други, за които считаме, че произхождат от него.